Encyklopedia


Hasło: Koło łowieckie Szarak


Znaczenie hasła:

Koło Łowieckie w Barlinku powstało w 1949 roku. Założyli je entuzjaści łowiectwa pamiętający polowania sprzed 1939 roku lub będący ich uczestnikami. Byli to: Edmund Tamulewicz (żołnierz września, następnie jeniec wojenny stalagu I-A k/Królewca polujący przed wojną w lasach wileńszczyzny), Julian Pleciński (lekarz weterynarz), Stanisław Rogoziński (gajowy), Leon Olejnik (ślusarz) i Tadeusz Siwiec (rolnik).
Wymieniona grupa założycielska zarejestrowała formalnie Koło Łowieckie Nr 1 w Barlinku. Powołano zarząd w składzie:
kol. Julian Pleciński - prezes
kol. Stanisław Rogoziński - łowczy
kol. Edmund Tamulewicz - skarbnik
kol. Tadeusz Siwiec - sekretarz

W tym samym okresie w niedaleko położonym miasteczku Pełczyce również zaczęto organizować koło łowieckie. Inicjatorem był kol. Józef Kędziora - funkcjonariusz MO, wokół którego skupili się: Franciszek Klich, Tadeusz Janczak, Jakub Rychlik, Józef Powązka, Józef Matyja - miejscowi rolnicy.

 

Sprawność organizacyjna koła w Pełczycach była bardzo słaba, organizatorzy wystąpili z wnioskiem do koła w Barlinku o połączenie się, co nastąpiło na przełomie lat 1950/1957.
Po połączeniu powołano nowy zarząd w składzie:
kol. Marian Kumor - prezes
kol. Stanisław Rogoziński - łowczy
kol. Edmund Tamulewicz - skarbnik
kol. Tadeusz Siwiec - sekretarz
pierwszy prezes Julian Pleciński odszedł do Myśliborza.
W dniu 17 czerwca 1959 roku sejm PRL uchwalił ustawę: “Ustawa o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim”. Ustawa ta w zasadniczy sposób zmieniła sytuację prawną kół. Koła uzyskały osobowość prawną i statut. Zmieniła się nazwa kół, do 1959 roku brzmiała "Polski Związek Łowiecki" - Koło Łowieckie

 

14 stycznia 1960 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, na którym uchwalono nazwę koła. Padły dwie propozycje: “Szarak”- zgłoszona przez kol. Bogdana Płaczka i “Czajka” - wnioskowana przez kol. Stanisława Dobrzanieckiego. W wyniku głosowania przyjęto nazwę: “Koło Łowieckie SZARAK w Barlinku“. Nazwa ta funkcjonuje do dziś.

Historia siedziby
W celu stworzenia stałej siedziby koła, w dniu 20 maja 1995 roku Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwałę, o zakupie działki o powierzchni 0,33 ha. W sierpniu 1995 roku podpisano akt notarialny, na mocy którego Koło nabyło prawo wieczystego użytkowania działki od Gminy Barlinek. Jeszcze w tym samym roku – 24 października – UMiG w Barlinku zatwierdził projekt budowlany opracowany społecznie przez kol. Janusza i Witolda Krasowskich, a 10 listopada 1995 roku przystąpiono do budowy stanicy myśliwskiej. Prace wykonywane były głównie własnymi siłami członków. Prace ciesielskie przy budowie „Koliby” i „Domku Myśliwskiego” przy pomocy kolegów przeprowadził główny wykonawca, kolega Henryk Romecki.

Jubileusz 50-lecia
W roku 1999 Koło Łowieckie „Szarak” obchodziło jubileusz półwiecza istnienia. Wojewódzka rada Łowiecka w Gorzowie Uchwałą z dnia 12 maja 1999 roku nadała kołu sztandar. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się dnia 26 czerwca 1999 roku na stanicy myśliwskiej. Uroczystość uświetnił koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu sygnalistów „BORUS” oraz występ chóru „HALKA” z Barlinka.

 

 


Ku Pamięci Kolegów
Rok 2004 był rokiem 55-lecia istnienia Koła. W dniu 7 sierpnia na Stanicy Myśliwskiej odbyło się uroczyste spotkanie członków koła, rodzin myśliwskich i zaproszonych gości, na którym dokonano odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci kolegów, którzy odeszli do „Krainy Wiecznych Łowów”.

60-lecie istnienia Koła
Jubileusz 60-lecia istnienia Koła przypadający w 2009 roku uczciliśmy dnia 4 lipca uroczystym spotkaniem rocznicowym zorganizowanym na Stanicy Myśliwskiej im. Janusza Krasowskiego. Uroczystość rozpoczęto Polową Mszą Świętą w intencji Koła i jego członków. Dla upamiętnienia jubileuszu posadzono dwie „Sosny Papieskie” wyhodowane z nasion poświęconych przez Papieża Benedykta XVI. Zaszczytu ich symbolicznego posadzenia dostąpili przedstawiciele dwóch pokoleń myśliwych: Stanisław Oleszczuk i Tomasz Krasowski.(dodano: 06-10-2011, odsłon: 2129)