Encyklopedia


Hasło: Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie


Znaczenie hasła:

Organa MO (a także UBP) w Choszcznie powstały już na początku kwietnia 1945 roku. Wtedy to, do Choszczna przybyła z woj. łódzkiego grupa 55 osób z zamiarem utworzenia MO. Wśród tej grupy był m.in. płk.rez. Jan Machela oraz por.rez. Franciszek Stolarek, byli oni jednymi z pierwszych funkcjonariuszy MO w Choszcznie.

Pierwsza Komenda Powiatowa MO mieściła się w budynku przy ul. Wolności (obecny budynek UM), a pierwszym Komendantem Powiatowym MO był kpr. Marian Wyszyński. Funkcję tę pełnił od kwietnia do lipca 1945 roku. W lipcu 1945 roku Komendantem Powiatowym MO został chor. Mieczysław Krawczyk przysłany przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Koszalinie. Kolejnymi komendantami byli: kpt. B. Mackowiak; ppłk w st. spocz. Adam Różański.

Po reorganizacji Resortu Spraw Wewnętrznych, KPMO przemianowana została na Komisariat MO, którego kierownikiem był por. Władysław Piwowar, a nastepnie por. Leon Kupniewski, który zgodnie z nową nomenklaturą od 1984 roku był szefem Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Choszcznie. Następnym Komendantem był Stanisław Zasadzki, który w dniu 24.06.1999 roku przekazał swoje obowiązki dla nowego Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie mł.insp. Mirosława Denisa. W kwietniu 2005 roku zgodnie z Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Andrzeja Gorgiela, już w stopniu insp. Mirosław Denis zostaje przeniesiony do Gryfna na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji. Nowym Komendantem zostaje mł.insp. Marian Bigielmajer dotychczasowy naczelnik sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Na nowego szefa choszczeńscy policjanci nie czekali długo, juz 15 kwietnia 2006 roku odchodzącego na emeryturę Mariana Bigielmajera zastąpił przybyły ze Świdwina obecny Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie insp. Zenon Artas.

 

Leon Kupniewski podczas przemówienia z okazji 40 rocznicy powołania organów MO:

 

 

 

Stanisław Zasadzki (pierwszy z lewej) jako jeden z członków pocztu sztandarowego:

 

 

 

Inspektor Mirosław Denis przez prawie 6 lat pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji:

 

 

 

mł.insp. Marian Bigielmajer funkcję Komendanta Powiatowego Policji pełnił rok:

 


 
(dodano: 17-08-2011, odsłon: 1399)